petak, 20. ožujka 2020.

Info..

Like in many other European countries due to the rapid Corona virus spread the situation has changed a lot in CROATIA in last few days. These changes also affect us as organizers of CROATIA Open 2020.
At this moment we have no idea what will happen with CROATIA OPENT 2020. in august! Therefore we decided to wait a little bit more and in the following days/weeks make a final decision.
Regarding the possible cancellation of CROATIA Open 2020.: Any paid entry fee will be full refunded but with reduced transactions costs which will be covered by participants!

utorak, 17. rujna 2019.

INVITATION CO 2020


EVENT: 23nd Croatia open 2020

ORGANIZER: OK "Ris" Delnice

CC: Delnice (Sport hall)


Head of the Organization: Ivica Urbanc

Head of the Course Planning: Tihomir SalopekIMPORTANT DATES AND ZERO START TIME

March 1st, 2020 – 1st - entry deadline
June 2nd, 2020 – 2nd - entry deadline
July 7th, 2020 – 3th - entry deadline

PROGRAMME

August 1th, 2020 – 1st stage (middle distance), first start 15:00
August 2nd, 2020 – 2nd stage (short-middle distance), first start 9:00
August 3th, 2020 – 3th stage (sprint), first start 17:00

August 4th, 2020 – free day

August 5th, 2020 – 4th stage (short-long distance), first start 09:00
August 6th, 2020 – 5th stage (middle distance), first start 09:00

LOCATION

August 1th, 2020 – DELNICE I, M = 1:7.500, E = 5m
August 2nd, 2020 – JAPLENIŠKI VRH, M = 1:5.000, E = 2,5m
August 3th, 2020 – VRBNIK, M = 1:4.000, E = 2,5m
August 5th, 2020 – ZAGMAJNA I,  M = 1:7.500, E = 5m
August 6th, 2020 – ZAGMAJNA II, M = 1:7.500, E = 5m


CATEGORIES:

MEN: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21A, 21B, 21E, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65
WOMEN: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21A, 21B, 21E, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65
OPEN: SHORT, LONG and BEGINNERS

In case of few entries organizer can join certain categoriesENTRY FEE:


ENTRIES:

 CROATIA OPEN 2019_ORIENTEERING

            ....press the icon....

Official accommodation

Organizer will provide official accommodation close to and in the sport hall in Delnice. It is forbidden to wash dishes in sinks – please use provided area for that. Put garbage into trash cans and help us preserve environment around the sport hall. It is forbidden to enter sport hall in spike shoes.
PAYMENT

Via a bank transfer till 1st of April. 
Fees will only be valid when full payment is received.

DATA FOR BANK PAYMENT:

IBAN:
 HR30 2402 00611 0083 0663 
SWIFT/BIC: ESBCHR22

ACCAUNT HOLEDER:
OK "RIS" Delnice
Stjepana Radića 1
51 300 Delnice


NOTE: 
Make sure to include the name of the runer and the club. When we receive the payment we will send a notification via OO line service.

srijeda, 7. kolovoza 2019.

Welcome to Croatia, welcome to the Green Heart of Croatia!

Gorski kotar – planinska regija Hrvatske

Gorski kotar (lat. Discrictus montanus) je smješten u zapadnom dijelu Republike Hrvatske, a presijeca ga 45 paralela. Riječ je o isključivo brdsko-planinskom prostoru, prosječne nadmorske visine od 700 do 900 metara. Samo su vrhovi Risnjaka i Bjelolasice viši od 1.500 metara. Klimatska specifičnost ogleda se u karakteristici da dio područja pripada posebnom prijelaznom klimatskom tipu  primorske i kontinentalne klime. Svi oblici planinskoga turizma i aktivnog odmora daju Gorskom kotaru magičnu privlačnost, ponajprije zbog očuvane prirode i srdačnog stanovništva.

Gorski kotar – Croatian mountain region

Gorski Kotar (Latin Discrictus montanusis located in the western part of the Croatia and is crossed by 45th parallelIt is the highland area with an average altitude of 700-900 meters. Only the peaks Risnjak and Bjelolasica are higher than 1,500 meters. Climate specificity is reflected in the characteristics that a part of the area is a special type of transitional climate of coastal and continental climateAll forms of mountain tourism and active vacations give Gorski kotar magical attraction, primarily because of preserved nature and welcoming people.

Upoznajte Gorski kotar – pet atraktivnih lokacija koje morate doživjeti!
Meet Gorski Kotar - five attractive locations that you have to experience!

Izlet u spilju „Lokvarku“

Cave "Lokvarka"
Park šuma Golubinjak i okolica bogati su speleološkim zanimljivostima od kojih je najznačajnija spilja „Lokvarka“ koja spada u najljepše spilje hrvatskog krša. Spilja je udaljena od Golubinjaka oko 1 km (10 minuta hoda). Ukupna dužina špilje iznosi 1,2 kilometara, a stalna temperatura zraka u njoj (8 OC). Špilja ima nekoliko galerija, odnosno razina, od kojih su tri dostupne turistima. Špilja je od 1961. godine zaštićena kao geomorfološki spomenik prirode. Geografske koordinate su: 45O 21΄ 42" N; 14O 45΄ 47" E.

The trip to the cave "Lokvarka"

Forest Park Golubinjak and its surroundings are rich in caves attractions of which the most interesting is the cave "Lokvarka" which is one of the most beautiful Croatian karst caves. The cave is about 1 km (10 minutes) away from Golubinjak. The total length of the cave is 1.2 kilometers, and constant air temperature is 8 °C. The cave has several galleries, or levels, three of which are available to tourists. The cave was protected in 1961 as a geomorphologic natural monument. Geographical coordinates are 45 ° 21 42 'N, 14o 45 47 "E.

Panoramska vožnja po Lokvarskom jezeru

Najveće goransko jezero možete upoznati vozeći se splavom „Čača“. Doživite spoj vode i prirode na Lokvarskom jezeru, uživajte u jedinstvenom pogledu na vrh planine Risnjak (1528 metara). Iskoristite priliku i doživite jednosatnu panoramsku vožnju!

Panoramic tour by Lokvarsko jezero

Raft "Čača" in Lokvarsko jezero
You can explore the largest lake in Gorski kotar by driving a raft “Čača”. Experience a combination of water and nature in Lokvarsko jezero, enjoy a unique view to the top of the mountain Risnjak (1528 meters). Take the opportunity and experience a one-hour panoramic tour!

Čarolija „Zelenog vira“ i „Vražjeg prolaza“

Područje Zelenog vira proglašeno je rezervatom prirodnih vrijednosti 1962. godine. Prvi se puta spominje 1884. godine kao izletište za hrabrije izletnike. Zeleni vir je snažan izvor na dnu plitke, prostrane spilje nad čijim se ulazom nadvijaju 70 metarske okomite stijene niz koje se obrušava živopisan slap stvarajući blistavu vodenu zavjesu. Zeleni vir dobio je ime po zelenkastoj boji vode u jezercu koje nastaje u spilji. Druga atraktivnost je 800 metara dugačak kanjon Vražji prolaz. Mnogi ga smatraju jednim od najljepših kanjonskih prizora u našoj zemlji.

The magic of „Zeleni vir“ and „Vražji prolaz“

Zeleni vir was declared a nature reserve in 1962. It is first mentioned in 1884 as a resort for the braver hikers. Zeleni vir is a powerful spring at the bottom of a shallow but large cave. Over the caves entrance hangs a 70 meter cliff from which lively waterfall gushes creating sparkling water curtain. Zeleni vir is named after the green water in the pond in the cave. Another attraction is the 800-meter-long Vražji prolaz canyon. Many consider it one of the most beautiful canyon scenery in the country.

Monumentalnost Risnjaka i izvora rijeke Kupe

National park Risnjak
Nacionalni park Risnjak je izrazit primjer visinskog raščlanjenja dinarskog planinskog sustava u reljefnom, geološkom, hidrološkom i klimatskom pogledu, biljnom pokrovu i životinjskom svijetu. Osnovu parka čini masiv planine Risnjak s vrhom na 1528 metara. 1997. godine površina parka proširuje se i na područje izvora rijeke Kupe. Izvor Kupe, jedna od mnogih još uvijek neriješenih zagonetki krša, jedno je od najjačih, najprostranijih i najdubljih hrvatskih vrela. Na 313 m nad morem vodena masa oblikovala je manje jezero tirkizno zeleno-plave boje, dužine 200 i širine oko 30 metara. Prilaz ovom lokalitetu omogućen je atraktivnom stazom iz sela Razloge ili Kupari odakle je put nešto duži, a penje se uzvodno, paralelno s tokom rijeke Kupe. Nacionali park Risnjak je jedan od manje posjećenih nacionalnih parkova u Hrvatskoj, ne zato što bi bio manje vrijedan, već zato što za uživanje u risnjačkim ljepotama treba imati poseban osjet za čari prirodnih fenomena.

Monumentality of Risnjak and source of the river KupaNational park Risnjak is a striking example of altitudinal dissolution of the Dinaric mountain system in relief, geological, hydrological and climatic aspect, vegetation and wildlife. Basis of the park is Risnjak massif with a peak at 1528 meters. In 1997 the area of ​​the park was extended to the area of ​​the source of the river Kupa. Source of Kupa, one of the many still unsolved karst mysteries, it is one of the strongest, widest and deepest Croatian sources. At 313 m above the sea level, water mass formed a small lake turquoise green-blue color, with length of 200 meters and a width of about 30 meters. Accessing this site is possible following an attractive path from the village Razloge or Kupari from where the path is a little bit longer, and rises upstream, following the flow of the river Kupa. National park Risnjak is one of the less visited national parks in the country, not because it is less valuable, but because to enjoy its beauty one should have a special feeling for the charms of natural phenomena.

Kraljevina „Bijelih“ i „Samarskih“ stijena

River Kupa
Područje Bijelih i Samarskih stijena jedno je od najatraktivnijih planinarskih odredišta u Hrvatskoj. Uključeno je u strogi rezervat prirode  što znači da u njemu nije dozvoljena nikakva ljudska intervencija. Kraj je divlji, očaravajući i zahtjevan za obilazak, a samo je na pola sata od mjesta gdje možete ostaviti automobil! Ne zaboravite da su Samarske i Bijele stijene otkrivene slučajno kad je jedan lokalni lugar slijedio tragove medvjeda. I budite oprezni - penjanje po stijenama je jako zabavno, ali i opasno!

The kingdom of „Bijele“ and „Samarske stijene“ 

Area of Bijele and Samarske stijene is one of the most beautiful hiking destinations in Croatia. It is a part of the strict nature reserve, which means that no human interventions are allowed within its borders. The area is wild, fascinating and demanding for a visit, and only half an hour from the place where you can leave your car! Do not forget that the Samarske and Bijele stijene were discovered by accident when a local forester traced the bear. And be careful - rock climbing is a lot of fun, but also dangerous!

ACCOMODATIONFor accommodation you may contact Tourism Board Offices:

https://www.tz-delnice.hr/#
WE RECOMMEND!Croatia Open FOTO

"Croatia Open" is a five-day international orienteering competition, one of its kind and most meaningful orienteering event with traditional character in Croatia. 

Aspiration and devotion to organize this competition at the highest possible level have so far attracted thousands of competitors from more than 40 countries to Gorski kotar and Croatia. All of the organizer efforts have been recognized by IOF leaders (International Orienteering Federation) who have appointed competition the WRE (World ranking Event) status several times so far. 

Unfortunately, Croatian Orienteering Federation for many years ignores and marginalizes this important sporting event. 

Despite all the problems, the competition has profiled itself into one of the most important in the region, and Gorski Kotar was promoted to a European orienteering summer destination.

CO2015: Stage One / 27.07. / Klanac
CO2015: Stage Two / 28.07. / Krk
CO2015: Stage Three / 30.07. / Malo Selo
CO2015: Stage Four / 31.07. / Petehovac
CO2015: Stage Five / 01.08. / Golubinjak

CO2017: Stage One / 26.07. / Golubinjak

CO2017: Stage Two / 28.07. / Omišalj
CO2017: Stage Three / 29.07. / Krk

CO2018: Stage Two / 01.08. / Petehovac
CO2018: Stage Three / 02.08. / Krk
CO2018: Stage Four / 04.08. / Sungerski lug I
CO2018: Stage Five / 05.08. / Sungerski lug II
CO2018: Stage Six / 06.08. / Sungerski lug III

CO2019: Stage Two / 31.07. / Omišalj
CO2019: Stage Three / 02.08. / Leska
CO2019: Stage Four / 04.08. / Crni Lug
CO2019: Stage Five / 05.08. / Leska

PHOTO: dthfreak77@gmail.com